Hamid Aytaç

Hamid Aytaç

Hamid Aytaç Hamid Aytaç sanat hayatı boyunca, İslâm dünyasına yayılmış şöhreti dolayısıyla, ders almak isteyenlere meşk verdiği gibi, buradan gelen siparişlerle sanat hayatını idâme ettirme imkânını bulmuştur.  Hâmid Bey, rumî 1309/1893 tarihinde Diyarbakır’da Ulucami İmadiye mahallesinde doğmuştur. Asıl adı Musa Azmi, babasının adı Zülfikar, annesininki ise Müntehâ’dır. Büyük babası Âdem-i Âmedi, Tuhfe-i Hattâtîn’de adı geçen…